เมื่อฝนตกรถติดก็ต้องดูหนังอยู่ที่บ้าน

เสียงฝนมาอีกแล้วออกบ้านก็คงจะต้องไปเจอกับรถติดอย่างแน่นอน วันหยุดแบบนี้คงจะต้องเฝ้าบ้านอีกตามเคย แต่ก็ดีหน่อยที่ในตู้เย็ […]